Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Historia budowy

Dziękujemy tym którzy nam pomagają

Trwają prace przy budowie Centrum Medyczno – Charytatywnego „CARITAS” w Krośnie, przy ulicy Grodzkiej. Wiele osób z naszego miasta i okolic znajduje się w podeszłym wieku i borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi. To dla nich powstaje Hospicjum. Tu będą mogli ratować swoje zdrowie, zyskać opiekę i pomoc, a także godnie dożyć swojej starości. Sala chorych Dzięki darowiznom uzyskanym z różnych…

Utworzenie Centrum Medyczno-Charytatywnego Caritas w Krośnie

„Hospicjum to też Życie” – W dniu 01 czerwca 2010 r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Medyczno-Charytatywnego Caritas w Krośnie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Działanie 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Podkarpackim, w imieniu, którego działa Zarząd…

Dzień otwarty Hospicjum

Wczoraj drzwi powstającego w mieście Hospicjum po raz pierwszy były otwarte dla osób, pragnących zobaczyć jak wygląda ta placówka. Inicjatywa została połączona z kolejną edycją ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Pola nadziei”. „Chcemy pokazać krośnianom, co zostało już zrobione, w jakim stanie jest budowa na dzień dzisiejszy i w jakich warunkach będą przebywać przyszli pensjonariusze – mówi wolontariuszka, Wiera Jankowska –…

Młodzież na placu budowy

17 września 2007 roku, Koło Hospicyjno-Charytatywne „Caritas” w Krośnie zawarło umowę z tutejszą Szkołą Budowlaną. Zgodnie z porozumieniem, uczniowie kształcący się w zawodach tynkarza, murarza i posadzkarza, będą odbywać praktykę w murach przyszłego Hospicjum. Tu, pod nadzorem uprawnionych instruktorów i kierownika budowy, młodzi ludzie wspomogą specjalistyczną firmę budowlaną, zwłaszcza przy tynkowaniu ścian wewnętrznych oraz sfinalizowaniu wymiany stolarki okiennej. Galeria…

Praca wre!

W ramach projektu pod nazwą „Okresowe zatrudnienie”, realizowanego pod egidą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wespół z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, do prac remontowych przy budynku krośnieńskiego Hospicjum, przystąpili bezrobotni, którzy wspomagają i towarzyszą czynnościom wykonywanym przez specjalistyczną firmę budowlaną. Od 21 maja 2007 roku na teren budowy wkroczyli także więźniowie z Zakładu Karnego w Warzycach, z którym tutejsze Koło Hospicyjno-Charytatywne „Caritas” zawarło odrębną umowę. „Kto…

Łóżka z Francji

Stacja Opieki Domowej pod nazwą „Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Domowej Opieki Paliatywno-Hospicyjnej”, mieszcząca się w remontowanym budynku przez ul. Grodzkiej w Krośnie, uzyskała w darze kilkanaście łóżek szpitalnych, przywiezionych bezpośrednio z Francji. Będą z nich w przyszłości korzystać pacjenci tutejszej placówki. O sztuce czynienia miłosierdzia, złotousty Jan Chryzostom napomknął: „Lepiej jest to umieć, niż być królem i wieńczyć skroń koroną”, a święty Grzegorz z Nyssy…

W sercu prac remontowych

Aż trzy miliony złotych potrzeba, aby wyremontować siedzibę Hospicjum! Na taką sumę, a konkretnie na kwotę 3.081.182 złote, opiewa bowiem kosztorys inwestorski. Tymczasem Caritas Archidiecezji Przemyskiej nie korzysta jak dotąd z żadnych dotacji, a jedynym źródłem finansowania tak rozległych prac remontowych są publiczne kwesty i akcje o charakterze charytatywnym. Ks. Grzegorz Bechta przyznał na łamach „Gazety Wyborczej”, że pokłosiem tych działań jest suma około…

Mamy budynek na hospicjum

W 2002 roku dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej został przekazany przez Urząd Marszałkowski budynek po byłym szpitalu krośnieńskim przy ulicy Grodzkiej. Zgodnie z wolą mieszkańców i za aprobatą JE Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika – Metropolity Przemyskiego, chcieliśmy by budynek służył chorym i cierpiącym, był miejscem ulgi w cierpieniu – stacjonarnym hospicjum. Aby zrealizować powstanie tego dzieła, grupa ludzi identyfikująca się z tą ideą powołała…