Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Hospicjum

Hospicjum dla dorosłych to wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia.

Opieką obejmujemy nieuleczalnie chorych i ich rodziny. Opieka ma na celu zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych oraz łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Opiekę sprawuje zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologa, rehabilitanta, kapelana i sióstr zakonnych.

Warunkiem objęcia opieką paliatywną w Hospicjum jest:

1. skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

2. rozpoznanie choroby nieuleczalnej:

  • nowotwory po zakończeniu leczenia przyczynowego
  • choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
  • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • kardiomiopatie
  • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  • owrzodzenia odleżynowe

3. zgoda chorego na opiekę hospicyjną

4. posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

Opieka hospicyjna jest nieodpłatna.

Hospicjum dysponuje sprzętem medycznym, który bezpłatnie udostępnia swoim podopiecznym. Decyzję o objęciu opieką hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum na podstawie dokumentacji medycznej i uzależnia od ilości wolnych miejsc.