Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum

Historia

Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum zostało założone w dniu 25 marca 2011 roku z inicjatywy Pani Iwony Majko-Bogacz, Pani Wiry Jankowskiej i Pana Krzysztofa Smereckiego. 23 członków założycieli członków Koła Hospicyjno- Charytatywnego „CARITAS” z Krosna , Akcji Katolickiej w Krośnie oraz osób niezrzeszonych, postanowiło sformalizować swoje działanie, którego celem jest pozyskiwanie funduszy na rzecz krośnieńskiego Hospicjum im. Św. Jana z Dukli. Głównymi zadaniami Towarzystwa są: organizacja Krośnieńskich Pól Nadziei, akcji „Świąteczne Pierniczki”, zbiórki płodów rolnych oraz uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego i prowadzenie zbiórki !% odpisu z podatku dochodowego. . Zadania te są z powodzeniem realizowane z pomocą wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych kołach i działających pod opieką swoich nauczycieli oraz przez dorosłych wolontariuszy. TPKH współpracuje z 30 szkołami i przedszkolami w Krośnie i ok. 40 szkołami z powiatów: krośnieńskiego, brzozowskiego i jasielskiego. Corocznie w kwestach organizowanych przez Towarzystwo bierze udział około 2000 wolontariuszy.

W pierwszych latach naszej działalności propagowaliśmy ideę wolontariatu hospicyjnego poprzez spotkania z uczniami w poszczególnych szkołach. Pani Wira Jankowska wykonała tytaniczną pracę przekazując informacje nt. ruchu hospicyjnego i idei Pól Nadziei dzieciom, młodzieży i dorosłym w ponad 50 placówkach oświatowych i parafiach. Aktualnie na corocznych spotkaniach z opiekunami szkolnych kół wolontariuszy przekazujemy ustalony zakres wiedzy z zakresu opieki hospicyjnej, wolontariatu tp. Zadaniem opiekunów jest przekazać tę wiedzę, na zasadzie szkolenia kaskadowego, swoim podopiecznym.

Idea Pól Nadziei

Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Celem programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości mając za patronkę Marię Skłodowską Curie postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji “Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum”.

Żonkil w tej tradycji symbolizuje triumf odradzającego się wiosna życia, poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Co roku na początku października, w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, ludzie na całym świecie sadzą żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach. Wiosną, kiedy kwitną, ośrodki hospicyjne organizują wielką zbiórkę na rzecz ich podopiecznych. Ubrani na żółto wolontariusze wręczają je darczyńcom w zamian za datek do puszki. W 2003 roku akcja nabrała charakteru ogólnopolskiego i organizowana jest w kilkudziesięciu miastach.

Celem akcji jest nie tylko zbiórka na rzecz podopiecznych hospicjów, ale także zwrócenie uwagi na samą ideę opieki hospicyjnej. Słowo hospicjum wywodzi się od łacińskich słów hospes – „gość” i hospitium – „gościna”. Zespoły hospicyjne, złożone z profesjonalistów i wolontariuszy towarzyszą chorym w drodze do kresu życia. W Krośnie pierwsze cztery edycje w latach 2009-2012 Krośnieńskich Pół Nadziei organizowało Koło Hospicyjno-Charytatywne „CARITAS” działające przy krośnieńskim Hospicjum. Od 2012 roku KPN organizuje Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.
Opracowano na podstawie informacji publikowanych na stronach internetowych http://www.polanadziei.pl oraz http://www.polanadzieinapomorzu.pl/

Aktualny skład Zarządu

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu, które odbyło się w dniu 25 marca 2011 roku w Krośnie wybrali Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum w Krośnie w składzie:
1. Krzysztof Smerecki – prezes zarządu
2. Iwona Majko-Bogacz – wiceprezes zarządu
3. Andrzej Kozioł – skarbnik zarządu
4. Stanisława Gawlik – sekretarz zarządu
5. Wira Jankowska . – członek zarządu
6. Marek Zarzyczny – członek zarządu
7. Wojciech Farbaniec – członek zarządu
oraz Komisję Rewizyjną Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum w Krośnie w składzie:
1. Marcin Połomski – przewodniczący Komisji
2. Beata Kozner – zastępca przewodniczącego Komisji
3. Krzysztof Wilk – sekretarz Komisji
Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum, w dniu 30 marca 2012 roku uzupełniło skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum, po rezygnacji Wojciecha Farbańca z funkcji członka Zarządu i na wniosek Zarządu TPKH, wybrało na członka zarządu Romana Kaliszuka.

Statut

Sprawozdanie finansowe

RokDokument
2016Bilans
2015Bilans
2014Bilans
2013Bilans
2013Sprawozdanie
2012Sprawozdanie
2011Sprawozdanie
2010Sprawozdanie
2009Sprawozdanie

Sprawozdanie zarządu

Prezentuję projekty sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum. Proszę członków naszego Towarzystwa o zapoznanie się z nimi i wniesieni ew. uwag lub korekt na mój adres e-mailowy aksmerecki@op.pl lub telefonicznie 693 140 590.

RokDokument
2015-2017Sprawozdanie

Zapraszamy do Towarzystwa