Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

W sercu prac remontowych

Aż trzy miliony złotych potrzeba, aby wyremontować siedzibę Hospicjum! Na taką sumę, a konkretnie na kwotę 3.081.182 złote, opiewa bowiem kosztorys inwestorski. Tymczasem Caritas Archidiecezji Przemyskiej nie korzysta jak dotąd z żadnych dotacji, a jedynym źródłem finansowania tak rozległych prac remontowych są publiczne kwesty i akcje o charakterze charytatywnym.

Ks. Grzegorz Bechta przyznał na łamach „Gazety Wyborczej”, że pokłosiem tych działań jest suma około 50 tys. złotych, a także rozliczne materiały budowlane, jakie nad wyraz chętnie przekazują lokalni darczyńcy. Dzięki ich ofierze, niebagatelną część zamierzonych przedsięwzięć udało się już pomyślnie zrealizować (m.in. skucie zdegradowanych tynków, wymianę drewnianych stropów oraz przyłączenie części mediów). Przystąpiono ponadto do zagospodarowania na cele użytkowe zaniedbanego dotychczas poddasza. Będą się tu mieścić w przyszłości pomieszczenia dla personelu, a także pokoje dla krewnych chorych, przyjeżdżających w odwiedziny.

Funkcjonuje już Stacja Opieki „Caritas”, stanowiąca pierwsze ogniwo przyszłego Centrum oraz świadcząca usługi medyczne dla chorych z Krosna i jego najbliższych okolic, a także gabinet medyczny w Zręcinie. Można ponadto liczyć na pomoc ze strony dość pokaźnej liczby oddanych wolontariuszy. Jedna z nich, Zofia Szydłowska ujawnia: „Te osoby potrzebują nie tylko pomocy medycznej czy socjalnej. Czasem równie ważne jest dobre słowo”. Święty Jan Chryzostom ujął to ongiś następująco: „Gdyby zniknęła sztuka wymowy, nie byłoby stąd żadnego uszczerbku dla życia; przecież i przed nią świat długi czas istniał. Jeśli zaś zniesiesz miłość, wszystko stracone i zgubione. Podobnie jak nie mógłbyś żeglować po morzu, gdybyś zamknął porty i przystanie, tak samo nie mogłoby się utrzymać to życie, gdybyś usunął z niego przebaczenie, miłosierdzie oraz umiłowanie człowieka”.

Galeria zdjęć z placu budowy: