Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Dziękujemy tym którzy nam pomagają

Trwają prace przy budowie Centrum Medyczno – Charytatywnego „CARITAS” w Krośnie, przy ulicy Grodzkiej. Wiele osób z naszego miasta i okolic znajduje się w podeszłym wieku i borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi. To dla nich powstaje Hospicjum. Tu będą mogli ratować swoje zdrowie, zyskać opiekę i pomoc, a także godnie dożyć swojej starości.

Sala chorych

Dzięki darowiznom uzyskanym z różnych źródeł, oraz zaangażowaniu wielu osób prace przy remoncie naszego Hospicjum wewnątrz budynku są ciągle kontynuowane. Wykonano już nowe instalacje elektryczne i wodnokanalizacyjne oraz położono nowe tynki na ścianach, a na sufitach wykonano podwieszane stropy z płyt gipsowo kartonowych, oraz wylewki cementowe pod podłogi. Firma „Jetika”, z którą współpracujemy wykonała nową klatkę schodową i żelbetonowy szyb windowy niezbędny do funkcjonowania obiektu. Obecnie trwają prace przy zamontowaniu windy przystosowanej do przewozu łóżek z osobami chorymi (środki na ten cel pozyskaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie). W szczególny sposób chcemy podziękować firmie „Wykonawstwa i Nadzoru Sieci Sanitarnych” Pana Adama Homy, firmie „CERBEX” na ręce Pana Jerzego Kubal oraz firmie „EL-NAFT” Panu Bogdanowi Kubal. Obecnie prowadzone są prace przy malowaniu sal chorych układaniu płytek w łazienkach. Częściowo wykorzystane są w tym celu brygady szkolące się do zawodu w ramach Biura Pracy. Bardzo pomocną grupę pracowników stanowią więźniowie z Zakładu Karnego w Jaśle, z którymi współpracujemy ponad półtora roku. W tym miejscu pragniemy podziękować Dyrektorowi tego Zakładu za zrozumienie i pomoc w tym dziele.

Przygotowanie łazienki dla chorych

Na sfinansowanie prac przy termomodernizacji budynku przygotowaliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mamy nadzieję, że te środki pokryją koszty wykonania instalacji ocieplenia i nową elewację budynku.

Prace przy montażu windy

Do tej pory środki na inwestycje zostały pozyskane z: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z Funduszu Kościelnego), Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Krośnie, datków parafii Archiprezbiteratu Krośnieńskiego, od indywidualnych sponsorów oraz z zorganizowanych w naszym mieście aukcji, zbiórek i festynów. W ostatnim czasie z pomocą przyszli nam członkowie Akcji Katolickiej i Ojcowie Kapucyni organizując zbiórkę na terenie swojej parafii, finansując nam zakup płytek na główny holl Hospicjum. Dwukrotnie wspomagali nas uczniowie Szkół: Muzycznej i Plastycznej w Krośnie przez udział w teleturnieju. Spotkaliśmy się również z przychylnością wielu zakładów pracy z naszego terenu: Zakład Rafinerii Nafty S.A. z Jedlicza, Karpacki Operator Systemu z Tarnowa, „Splast” Sp. z o.o. z Jedlicza, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, ING Nationale- Nederlanden Oddział w Krośnie, Zakład Robót Górniczych Sp z o.o. z Krosna, „Reno-Dach” z Krosna, „Romplast” z Krosna, „Cerbex” Sp. z o.o. z Krosna, „Talens – Polska” z Leska, Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. z Krosna, Podkarpacki Bank Spółdzielczy z Sanoka, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury nr 1 w Krośnie.

Mamy świadomość, że przygotowanie tak wielkiego obiektu, który będzie mógł pomieścić 60 osób obłożnie chorych, gdzie będzie można skorzystać z zabiegów rehabilitacji oraz zjeść posiłek w jadłodajni dla ubogich wymaga od nas jeszcze wielkiego wysiłku i nakładów finansowych. Patrząc jednak na to, co już udało się nam wykonać wciąż trwamy w nadziei, że przy pomocy ludzi o dobrym sercu uda nam się oddać jak najszybciej Hospicjum osobom najbardziej potrzebującym. Dziękujemy za każdy gest dobroci z Waszej strony.


Jeśli chcesz nam pomóc dołącz do grona tych, którzy już to uczynili!!!
Wpłaty możesz dokonać na to konto:
PKO BP S.A. O. Krosno, numer: 06 1020 2964 0000 6102 0043 1650
Centrum Hospicyjno – Charytatywne Caritas
38-400 Krosno, ul. Grodzka 45 A, skr. poczt. 36
tel. 0 695 930 784
www.hospicjumkrosno.org.pl