Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Pola nadziei – DZIĘKUJEMY!!!

Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

W Niedzielę Palmową 24 marca 2024 r. odbyły się po raz XV Krośnieńskie Pola Nadziei organizowanie przez Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum. Akcja przeprowadzona została na terenie miasta Krosna i ościennych Gmin. Celem prowadzonej kwesty było wsparcie naszego Krośnieńskiego Hospicjum.

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Za bezinteresowną chęć czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość.

Dziękujemy !!!

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do przygotowania
i przeprowadzenia naszej akcji charytatywnej.
Jeszcze raz okazało się, że razem możemy więcej!

 Zarząd TPKH