Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Diecezjalny Dzień Seniora

W środę – 26 lipca odbyły się diecezjalne obchody Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Od 3 lat decyzją Papieża Franciszka, liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny to dobra okazja do refleksji i zadumy nad wartością osób starszych i ich wyjątkową rolą w naszych środowiskach.

Na wezwanie Papieża by nie zapominać o osobach starszych odpowiedziała nasza przemyska Caritas, która wraz z Parafią pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, zorganizowała to niecodzienne wydarzenie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, której przewodniczył Bp Krzysztof Chudzio. W wygłoszonej homilii Biskup wielokrotnie podkreślał rolę i zadania jakie wyznacza Bóg dziadkom i osobom starszym w aktualnych czasach. Przypomniał o ich wartości życia, potrzebie modlitwy i zbawczym wymiarze cierpienia. Kaznodzieja zachęcał także seniorów do dzielenia się swoim życiowym doświadczeniem i mądrością z młodym pokoleniem.

W modlitwie w Sanktuarium św. Jana Pawła II wzięli udział kapłani: gospodarz miejsca ks. prał. Jan Bielec, Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej – ks. prał. Artur Janiec, Wicedyrektorzy – ks. Andrzej Dec, ks. Tomasz Stec oraz ks. Paweł Konieczny.

Wśród przybyłych do Krosna gości byli przede wszystkim podopieczni przemyskiej Caritas a zwłaszcza uczestnicy Dziennych Domów Pomocy, m.in. z Przemyśla, Sanoka, Zboisk, Ustrzyk Dolnych, Łańcuta i Przychojca. Nie zabrakło też seniorów z Brzozowa, Krosna i okolic.

Po wspólnej modlitwie głos zabrali: ks. prał. Jan Bielec, Pani Wiceminister Anna Szmidt i Pan Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem i biesiadowaniem. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyło około 330 osób. Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom i zaangażowanym w przygotowanie m.in. scholi z Jedlicza.