Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Triduum Paschalne

Czas Wielkiego Tygodnia to szczególne spotkanie z Chrystusem cierpiącym ale i chwalebnie Zmartwychwstałym. Wspólnota naszego Centrum również obchodziła ten zbawczy czas w swojej kaplicy.

W Niedziele Palmową poświęciliśmy palmy i uczciliśmy wjazd Jezusa do Jerozolimy

W Wielki Czwartek została odprawiona uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Dziękowaliśmy za dar Eucharystii oraz za dar kapłaństwa.

W Wielki Piątek poprzez całodzienną adorację, udział w Liturgii ku czci Męki Pańskiej wspólnie dziękowaliśmy Chrystusowi za dar Jego życia, mękę i śmierć dla naszego zbawienia.

W Wielką Sobotę zostały poświęcone pokarmy, uczestniczyliśmy w adoracji Jezusa w grobie oraz wspólnie przeżyliśmy Wigilię Paschalną w naszej kaplicy, aby wspólnie wybrzmiało radosne Alleluja.

W Niedzielę Zmartwychwstania rano o godz. 6.00 została odprawiona Rezurekcja, która poprzedzona była procesją z Najświętszym Sakramentem po salach naszych chorych i błogosławieństwem. Oczywiście nie zabrakło również wspólnego śniadania wielkanocnego z chorymi i personelem.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia i godnego przeżycia czasu Triduum Paschalnego. Dziękuję pracownikom, wolontariuszom, ludziom dobrej woli. Dziękuję siostrom posługującym Viannei i Jonaszy, oraz wszystkim chorym którzy tak dzielnie adorowali Jezusa w tzw. ciemnicy i grobie. Wielkie Bóg zapłać za pomoc i obecność!