Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Msza dla wolontariuszy

Dnia 12 lutego odbyła się msza św. z udziałem wolontariuszy naszego hospicjum. Był to czas modlitwy i wspólnoty, którą wszyscy tworzymy jako pracownicy, podopieczni i wolontariusze. We mszy św. dziękowaliśmy za dar wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i umiejętności, aby towarzyszyć naszym chorym. Pragniemy im serdecznie podziękować za to dobro, które tworzą i którym się dzielą.

Zapraszamy wszystkich chętnych do tworzenia pięknej idei wolontariatu.