Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

XXX Światowy Dzień Chorego

Mottem orędzia papieża Franciszka z okazji tego wyjątkowego święta są słowa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36). Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią.”

11 lutego 2022 r. w dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes w krośnieńskiej kaplicy Centrum Medyczno-Charytatywnego miała miejsce uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. dra Tomasza Steca, wicedyrektora przemyskiej Caritas oraz ks. Andrzeja Deca, dyrektora krośnieńskiego oddziału Caritas.     Piękną homilię wygłosił ks. Tomasz Stec, po której wszyscy chętni będący w stanie łaski uświęcającej otrzymali sakrament namaszczenia chorych.

Eucharystię uświetnili grą i śpiewem reprezentanci scholi Siloe z Krosna Polanki: Agnieszka Socha,, Joanna Gancarz, Agata Zych, Grzegorz Bęben.

 W modlitwie jak zawsze uczestniczyły Siostry Jezusa Miłosiernego posługujące w Hospicjum: Siostra Jonasza
i Siostra Iwona,  członkowie Koła Hospicyjno-Charytatywnego: Zofia Szydłowska, Celina Jureczko, Teresa Świerad, Maria i Janusz Wiluszowie oraz uczniowie krośnieńskiego OHP 9-9  Grzegorz Pelc i Oskar Jamrogowicz z wychowawczynią p. Dominiką Uliasz.

 Natomiast chorzy przebywający na oddziale hospicyjnym, ze względu na obostrzenia  panującej nadal pandemii  koronawirusa, we Mszy św. uczestniczyli w swoich salach za pośrednictwem łącza internetowego. Po zakończonej Eucharystii obydwaj kapłani udali się na górę, by poprzez modlitwę i nałożenie olei św. na czoła i schorowane ręce dopełnić aktu miłosierdzia wobec cierpiących braci i sióstr.